Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΟΣΥΠΑ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΟΣΥΠΑ


Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αίσθημα ευθύνης προς όλους εκείνους που μετακινούνται αεροπορικώς, γνωρίζοντας επίσης ότι η ΥΠΑ αποτελεί το σημαντικότερο πυλώνα του τουρισμού για τη Χώρα μας, σας ενημερώνει για τα εξής:
i. Μετά από τρία χρόνια μόνο υποσχέσεων δίχως αποτέλεσμα, τώρα οι αρμόδιοι και ιδίως το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δείχνουν με κάθε τρόπο ότι ενδιαφέρεται μόνο για έναν κλάδο εργαζομένων της ΥΠΑ αδιαφορώντας επιδεικτικά για όλους τους υπόλοιπους, προφανώς αγνοώντας πως για την εύρυθμη λειτουργία μιας υπηρεσίας χρειάζονται όλοι οι κλάδοι.
Τρία ολόκληρα χρόνια περιμένουμε το διαγωνισμό για τις 273 προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων, τη στιγμή που γνωρίζουν όλοι ότι το προσωπικό έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν επιτρέπεται ούτε να ασθενήσει ένας εργαζόμενος καθώς γίνεται αιτία κλεισίματος των περιφερειακών αεροδρομίων.
Δύο ολόκληρα χρόνια περιμένουμε την υλοποίηση της μετεγκατάστασης της ΥΠΑ σε μία κάθετη ιδιόκτητη μονάδα και όχι διασκορπισμένη όπως είναι σήμερα σε ενοικιασμένους χώρους πάνω από πολυκαταστήματα και τράπεζες.
Οι αρμόδιοι και το Υπουργείο όμως συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια στα προβλήματα λειτουργίας της Υπηρεσίας μας, λειτουργώντας κατ'ουσίαν μόνο υπέρ ενός κλάδου, υλοποιώντας μόνο για εκείνους διαδικασία προσλήψεων, χρηματοδότηση του ταμείου επαγγελματικής ασφάλισής τους, οικονομική βοήθεια λόγω covid-19 , δημιουργία bonus αποδοτικότητας και όλα αυτά μόνο για έναν κλάδο.
Επίσης προκαλούν όλους τους άλλους εργαζόμενους με δελτία τύπου στα οποία εμφανίζουν την επιτυχία της κυβέρνησης, καθώς με την αυξανόμενη επιτυχημένη τουριστική κίνηση, τα αεροδρόμιά μας δεν εμφανίζουν τα προβλήματα άλλων χωρών, την οποία αποδίδει στη συμφωνία που έγινε μόνο με έναν κλάδο. Μάλλον η κυβέρνηση αγνοεί ότι όσο καλό κόσμημα και να κουβαλάς αν η αλυσίδα που τον κρατάει κοπεί θα χαθεί και το κόσμημα και η αλυσίδα.
ii. Για τους ανωτέρω λόγους οι οποίοι θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμά μας, όπως αναφέρονται ανωτέρω, το αρμόδιο όργανο της Ο.Σ.Υ.Π.Α (Διοικητικό Συμβούλιο), κατά τη συνεδρίασή του της 4ης Ιουλίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη εικοσιτετρά(24)ωρης απεργιακής κινητοποίησης όλου του προσωπικού που απασχολείται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και καλύπτεται από τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη της (ανεξαρτήτως αν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι μέλη των οικείων οργανώσεων) για την Παρασκευή 29-7-2022 και ώρα 0.01 έως την 23.59 της ίδιας ημέρας, με τη ρητή επιφύλαξη περαιτέρω εργατικού αγώνα, σε συνδυασμό με όλα γενικά τα νόμιμα μέτρα τα οποία διαθέτουμε.
iii. Αιτήματα της ανωτέρω κινητοποίησης (το οποίο αποσκοπεί να ρυθμίσει θέματα εργασίας του προσωπικού και της άνισης μεταχείρισης αυτού, επομένως εξυπηρετεί το συλλογικό συμφέρον) είναι:
1. Προσλήψεις για όλους τους κλάδους
2. Μετεγκατάσταση ΥΠΑ
3. Επαναφορά χρηματοδότησης ΤΕΑΥΠΑ
4. Νομοθέτηση bonus αποδοτικότητας και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους

iv. Κατά τη διάρκεια της απεργίας και σύμφωνα με την Διαιτητική απόφαση του ΟΜΕΔ της 27.05.22 με Αρ. Πρωτ. Μ-Δ 290 , Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας ορίζονται, το προσωπικό της 24ωρης βάρδιας και το προσωπικό της ΟΦΕ, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, το οποίο υπερβαίνει αριθμητικά το 33,3/00 του προσωπικού και το οποίο θα εξασφαλίζει/απασχοληθεί για την εκτέλεση του ενός τρίτου του συνήθους έργου, ήτοι το 100% των πτήσεων που υπερίπτανται του FIR Αθηνών, πτήσεων VIP, πτήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις, πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης, νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης.
Tα ονόματα των εργαζομένων που θα εμπίπτουν στο Προσωπικό Ασφαλείας και Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας είναι ήδη στη διάθεση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, δοθέντος ότι η Δ/νση Προσωπικού αυτής είναι αυτή που καθορίζει ονομαστικά τη σύνθεση της ημερήσιας κατανομής τους, το δε προσωπικό που θα απασχοληθεί για τον ανωτέρω σκοπό (σύμφωνα με την Δ.Α. 27/5/2022) και που εργάζεται στους κλάδους των εργαζομένων που θα απεργήσουν, διατίθεται πλήρως από την οργάνωσή μας προς την Υ.Π.Α..

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσής του.

                                                    Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ                           ΜΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΥΠΑ 19.07.22

 

Αριθμ. Πρωτ. : 99                                                                                    

Αθήνα ,19.07.22                                                                                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με αίσθημα ευθύνης προς όλους τους επιβάτες που μετακινούνται αεροπορικώς, γνωρίζοντας επίσης ότι η ΥΠΑ αποτελεί το σημαντικότερο πυλώνα του τουρισμού για τη Χώρα μας, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσει τα εξής:

  Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έπειτα από τρία χρόνια μόνο υποσχέσεων δίχως αποτέλεσμα, αλλά και την προκλητική στάση του, δείχνει με κάθε τρόπο ότι ενδιαφέρεται μόνο για έναν κλάδο εργαζομένων της ΥΠΑ αδιαφορώντας επιδεικτικά για όλους τους υπόλοιπους, προφανώς αγνοώντας πως για την εύρυθμη λειτουργία μιας υπηρεσίας χρειάζονται όλοι οι κλάδοι.

  Τρία ολόκληρα χρόνια περιμένουμε το διαγωνισμό για τις 273 προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων, τη στιγμή που γνωρίζουν όλοι ότι το προσωπικό έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν επιτρέπεται ούτε να ασθενήσει ένας εργαζόμενος καθώς γίνεται αιτία κλεισίματος των περιφερειακών αεροδρομίων.

  Δύο ολόκληρα χρόνια περιμένουμε την υλοποίηση της μετεγκατάστασης της ΥΠΑ σε μία κάθετη ιδιόκτητη μονάδα και όχι διασκορπισμένη όπως είναι σήμερα σε ενοικιασμένους χώρους πάνω από πολυκαταστήματα και τράπεζες.

  Το Υπουργείο μας όμως συνεχίζει να κλείνει τα μάτια στα προβλήματα λειτουργίας της Υπηρεσίας μας,  νομοθετώντας μόνο υπέρ ενός κλάδου, υλοποιώντας μόνο για εκείνους διαδικασία προσλήψεων, χρηματοδότηση του ταμείου επαγγελματικής ασφάλισής τους, οικονομική βοήθεια λόγω covid-19 , δημιουργία bonus αποδοτικότητας  και όλα αυτά μόνο για έναν κλάδο.

  Επίσης προκαλεί όλους τους άλλους εργαζόμενους με δελτία τύπου στα οποία εμφανίζει την επιτυχία της κυβέρνησης, καθώς με την αυξανόμενη επιτυχημένη τουριστική κίνηση, τα αεροδρόμιά μας δεν εμφανίζουν τα προβλήματα άλλων χωρών, την οποία αποδίδει στη συμφωνία που έκανε μόνο με έναν κλάδο. Μάλλον η κυβέρνηση αγνοεί ότι όσο καλό κόσμημα και να κουβαλάς αν η αλυσίδα που το κρατάει κοπεί θα χαθεί και το κόσμημα και η αλυσίδα.

  Κατόπιν τούτων η ΟΣΥΠΑ έπειτα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, την  04.07.2022  , θα προβεί σε διαδικασία διαμεσολάβησης και εφόσον δεν υπάρξει αποτέλεσμα σε προειδοποιητική 24ωρη απεργία την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 με σκοπό την άρση της άνισης μεταχείρισης εργαζομένων της ίδιας Υπηρεσίας, για όλους τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, ( προσλήψεις όλων των κλάδων, μετεγκατάσταση ΥΠΑ, επαναφορά χρηματοδότησης ΤΕΑΥΠΑ, bonus αποδοτικότητας και των υπολοίπων εργαζομένων).

 

                                                            Για το Δ.Σ.                  

 

             Ο Πρόεδρος                                                                       O Γεν. Γραμματέας

 

 

 

  Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου                                                           Μηνάς  Κώστας

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Καστελόριζο: Έκλεισε το αεροδρόμιο γιατί αρρώστησε ο μοναδικός υπάλληλος στον πύργο ελέγχου

 Για έναν απίστευτο λόγο έκλεισε για κάποιες ώρες το αεροδρόμιο στο Καστελόριζο.

Από νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, ο υπάλληλος που υπηρετεί στην υπηρεσία πληροφοριών πτήσεων το Καστελόριζο ενημέρωσε ότι δεν αισθανόταν καλά. Αντικαταστάτης του δεν υπάρχει κι έτσι το αεροδρόμιο έβαλε λουκέτο.

«Έπαθε κορονοϊό ο άνθρωπος και έκλεισε το αεροδρόμιο. Την στιγμή που είναι ένα άτομο, είναι λογικό», λέει ο Γιώργος Κωσταντινάκης, πρόεδρος πανελληνίου συλλόγου τηλεπικοινωνιακών ΥΠΑ.

Ο πρόεδρος του πανελληνίου συλλόγου τηλεπικοινωνιακών ΥΠΑ καταγγέλλει στο MEGA ότι σε αρκετά περιφερειακά αεροδρόμια υπηρετεί μόνιμα ένας ή και κανένας τηλεπικοινωνιακός υπάλληλος, με αποτέλεσμα να κλείνουν για μερικές μέρες ακόμη και κατά τη θερινή περίοδο.

«Πέρσι κλείσανε 5 αεροδρόμια, η Ικαρία, η Μήλος, η Κοζάνη, η Νάξος και η Καστοριά, φέτος έχει ξεκινήσει και το Καστελόριζο και ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Έκλεισαν γιατί αρρώστησε ο μοναδικός υπάλληλος που υπηρετεί εκεί».

Το κλείσιμο του αεροδρομίου στο Καστελόριζο προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Από σήμερα οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Καστελόριζου εκτελούνται κανονικά καθώς μεταφέρθηκε προσωρινά άλλος υπάλληλος.

πηγή: newsit.gr

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

Θεσσαλονίκη: Έβρεξε και βγήκαν λεκάνες στο αεροδρόμιο Μακεδονία – Δείτε τις εικόνες που προβληματίζουν

 Το αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι υπερσύγχρονο, αλλά όπως φαίνεται έχει τρωτά του σημεία. Απόδειξη οι φωτογραφίες που τράβηξαν επιβάτες, λίγο πριν ταξιδέψουν…

Εικόνες που προκαλούν εντύπωση στο πικ της τουριστικής περιόδου καταγράφονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη, καθώς λόγω των ισχυρών νεροποντών έχουν τοποθετηθεί κουβάδες για νερά που μπαίνουν από τις οροφές των ολοκαίνουριων κατασκευών.

Την ώρα που στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη τα αεροδρόμια κατακλύζονται από εκατομμύρια τουρίστες -φτάνοντας ακόμη και σε επίπεδα προ covid εποχής- στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» εκτυλίσσονται καταστάσεις που σίγουρα δεν τιμούν το προφίλ που θέλει να επιδείξει η μητρόπολη των Βαλκανίων.

Και αυτό γιατί, οι ισχυρές καταιγίδες των τελευταίων ημερών που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή έφεραν ως αποτέλεσμα να στάζουν οι οροφές των κατασκευών Terminal 1 και Terminal 2. Οι ιθύνοντες κινητοποιήθηκαν και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, τοποθέτησαν στη σειρά μπλε λεκάνες ώστε να συγκεντρωθεί το νερό που έπεσε στο εσωτερικό του αεροδρομίου.

Επιβάτες τονίζουν ότι αντίστοιχες εικόνες καταγράφονται και στον χώρο των αφίξεων και σε εκείνον των αναχωρήσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το νερό στάζει και σε μία νέα κατασκευή του αεροδρομίου που ακόμη δεν έχει παραδοθεί σε λειτουργία.

Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνονται αντίστοιχες εικόνες στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», καθώς επιβάτες υποστηρίζουν ότι κάθε φορά που σημειώνεται νεροποντή στη Θεσσαλονίκη διαπιστώνουν ότι οι εσωτερικοί χώροι του αεροδρομίου γεμίζουν με νερό της βροχής.

Πηγές του «Μακεδονία» υποστηρίζουν στο thesstoday.gr, ότι πράγματι εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων τοποθετήθηκαν λεκάνες για τα νερά, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι το προσεχές διάστημα θα επιδιορθωθεί η κατάσταση με τις οροφές ώστε να μην επαναληφθεί σε επόμενη νεροποντή και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν αντίστοιχες εικόνες.πηγή:newsit.gr


Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΣΥΠΑ 04.07.22

 Αριθμ. Πρωτ. : 87


Αθήνα, 29.06.22                                                                  Προς: Μέλη Δ.Σ. ΟΣΥΠΑ


                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έπειτα από την εμμονική  στάση του Υπουργείου μας να συνεχίζει έμπρακτα να διαχειρίζεται τα προβλήματα της Υπηρεσίας μας, αλλά και των εργαζομένων με άνισο τρόπο , συγκαλεί Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 04.07.22 και  ώρα 9:30 με τηλεδιάσκεψη (με το epresence.gov.gr), με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης κινητοποιήσεων απέναντι στην άνιση μεταχείριση των εργαζομένων της ΥΠΑ.


Η Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας είναι μία οντότητα και οι εργαζόμενοι αποτελούν την αλυσίδα του μηχανισμού λειτουργίας της. Η ανοχή και η υπομονή τελείωσε, διεκδικούμε  άμεσες λύσεις τώρα.                                                  Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                  O Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου                                              Μηνάς  Κώστας

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση ΟΣΥΠΑ

 

Αριθμ. Πρωτ. : 86                                                                                    

 

Αθήνα ,28.06.22                                                                                 

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σχετικά με την  τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που κατατίθεται με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών » και πιο συγκεκριμένα τις προτεινόμενες διατάξεις των άρθρων 2 και 3 , διακρίνουμε για άλλη μια φορά ρυθμίσεις που αφορούν ένα μόνο μέρος των εργαζομένων της ΥΠΑ. Διερωτόμαστε, τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τους άλλους εργαζόμενους.

  Προτείνουμε με την εν λόγο τροπολογία με την οποία δίνεται, 1,5 ευρώ μπόνους στους Ελεγκτές αλλά και οικονομική βοήθεια λόγο covid-19, να δοθούν αντίστοιχα,  1,5 ευρώ και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, και ανάλογη ρύθμιση για το 2020. Επίσης πρόσφατα υλοποιήθηκε η χρηματοδότηση του Ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης των Ελεγκτών, δίχως όμως τη χρηματοδότηση και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του υπολοίπου προσωπικού της ΥΠΑ. Προτείνουμε να ρυθμιστεί και αυτό,  στα πλαίσια τις ίσης μεταχείρισης εργαζομένων της ίδιας Υπηρεσίας και συμμετοχής στο ίδιο έργο.

 

 

                                                                Για το Δ.Σ.                  

 

             Ο Πρόεδρος                                                                         O Γεν. Γραμματέας

 

 

 

  Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου                                                           Μηνάς  Κώστας

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Νέες παρατάσεις αεροπορικών οδηγιών αναφορικά με απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 Ελληνικό, 24 Ιουνίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ

ΘΕΜΑ: Νέες παρατάσεις αεροπορικών οδηγιών αναφορικά με απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό τις νέες παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών (NOTAM) αναφορικά με απαγορεύσεις και περιορισμούς πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

 

Ειδικότερα, παραμένουν σε ισχύ: οι αεροπορικές οδηγίες για την απαγόρευση πτήσεων αεροσκαφών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας.

 

Επίσης παραμένουν σε ισχύ οι αεροπορικές οδηγίες σχετικά με το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και της απαγόρευσης διελεύσεων των πολιτικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Λευκορωσίας λόγω της υψηλής επικινδυνότητας που υπάρχει στις συγκεκριμένες περιοχές, συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία.

 

Οι νέες παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών θα ισχύουν έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ

 

ΘΕΜΑ:

Αυξημένη η αεροπορική κίνηση του πρώτου πενταμήνου 2022

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων, το πεντάμηνο Ιανουαρίου/Μαΐου του 2022, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στα 14 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο (+)377,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 2.9 εκατ. επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας αυτές ανήλθαν στις 139.861, από τις οποίες 68.352 ήταν εσωτερικού και 71.509 εξωτερικού, καταγράφοντας άνοδο (+)115.8%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 64.823 πτήσεις.

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

Ιαν/Μαΐου ΄21

64.823

2.932.651

Ιαν/Μαΐου ΄22

139.861

14.009.102

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

+115,8  %                       

+377,7 %

Σύγκριση 2022 με το 2019

-5,3%(147.662) 

-14% (16.298.548)

 

Η σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο πεντάμηνο του 2019 όπου δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω της πανδημίας

 

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το πεντάμηνο Ιανουαρίου/Μαΐου του 2019 που οι πτήσεις ήταν 147.662, το πρώτο πεντάμηνο του φετινού έτους σημειώθηκε πτώση (-)5,3% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 16.3 εκατ. το πεντάμηνο Ιανουαρίου/Μαΐου του 2019, για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του 2022 σημειώθηκε πτώση (-)14%. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία η φετινή συνολική επιβατική κίνηση πρώτου πενταμήνου 2022 προσέγγισε το 86% της επιβατικής κίνησης του πρώτου πενταμήνου του 2019.

 

ΜΑΪΟΣ 2022 – Ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019 οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό

Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων  Μαΐου του 2022 προκύπτουν τα ακόλουθα:

 

 

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 5.927.281, σημειώνοντας άνοδο (+)370,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όπου είχαν διακινηθεί 1.259.340 επιβάτες.  Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 50.171, από τις οποίες 18.293 ήταν εσωτερικού και 31.878 εξωτερικού, καταγράφοντας άνοδο (+) 143,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Μαΐου του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 20.638 πτήσεις. Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού Μαΐου του 2022 είχαμε άνοδο (+)530% που αναλογεί σε 2.433.492 επιβάτες, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 που οι αφίξεις εξωτερικού ήταν 386.243 επιβάτες.

 

Σύγκριση Μαΐου 2022 με τον αντίστοιχο μήνα του 2019

 

Συγκρίνοντας τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία Μαΐου με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 που οι πτήσεις ήταν 48.498, φέτος σημειώθηκε αύξηση (+)3,4% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης (διακίνηση αναχωρήσεων και αφίξεων) που ήταν 5.868.304 το 2019, για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του 2022 διαπιστώνεται  άνοδος (+) 1%. Όσον αφορά ειδικά στις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού, το 2019 ήταν 2.356.989, για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα του 2022 σημειώνεται αύξηση (+)3,2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ