Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018

Διαμάχη υπουργείου Οικονομικών – ΝΔ για το τίμημα της ανανέωσης της σύμβασης του ΔΑΑ


Απάντηση στη Νέα Δημοκρατία για το θέμα της παράτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι η ΝΔ, ελλείψει αντιπολιτευτικού λόγου, προσπαθεί να ανακαλύψει «ενδείξεις ενός τεράστιου σκανδάλου» στην υπόθεση της παράτασης.
Προσθέτει ότι η αναθεώρηση των στοιχείων οδήγησε σε αύξηση του τιμήματος.
Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, η αλήθεια, όμως, την οποία μάλλον επιλέγει να αγνοεί η ΝΔ είναι η εξής:
-Η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 20 χρόνια προβλέπεται στην υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης του Αεροδρομίου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202).
-Το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης του Αεροδρομίου μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, με την υπ’ αριθ. 187 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2061/19.09.2011), όταν δηλαδή υπουργός Οικονομικών ήταν ο πρώην συνέταιρος της ΝΔ, Ευάγγελος Βενιζέλος.
-Η συμφωνία για την παράταση της σύμβασης του Αεροδρομίου αποτελούσε ένα από τα προαπαιτούμενα της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
-Με βάση τον Ν. 3986/2011, η αποτίμηση, η επεξεργασία των νομικών κειμένων και εν γένει η διαπραγμάτευση για την επέκταση της σύμβασης του Αεροδρομίου ήταν αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ (στο οποίο συμμετέχουν ως παρατηρητές, ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας εκπρόσωπος των κρατών μελών της ευρωζώνης), με τη συμβολή των χρηματοοικονομικών (Eurobank -Lamda Infrastructure Finance) και νομικών (Potamitis-Vekris, Clifford Chance) συμβούλων του, και την έγκριση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων κατέληξε στις τελικές αποφάσεις για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
-Ακριβώς για λόγους ασφάλειας του εγχειρήματος, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Με άλλα λόγια, η παρούσα κυβέρνηση έπραξε το ακριβώς αντίθετο από ό,τι συνήθιζαν να κάνουν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια, να αγνοούν δηλαδή την ενωσιακή νομοθεσία, με αποτέλεσμα η χώρα να πληρώνει ακόμα υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβιάσεις σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.
-H Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, πράγματι, θεώρησε ότι το τίμημα πρέπει να αυξηθεί από 484 σε 1,115 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβη επειδή το ΤΑΙΠΕΔ χρησιμοποίησε τα στοιχεία του 2015 για την αποτίμηση της παράτασης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τη ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα και τις ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για αύξηση του ΑΕΠ, ζήτησε την αναθεώρηση των στοιχείων. Η αναθεώρηση αυτή οδήγησε στην αύξηση του τιμήματος», αναφέρεται στην απάντηση του υπουργείου Οικονομικών.
πηγή:metaforespress.gr

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

Τα επτά κριτήρια για το νέο καθεστώς ανθυγιεινής εργασίας

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα
Eπτά κριτήρια για την επανακατάταξη των 93.000 δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο προτείνει με το γνωμοδοτικού -και προκαταρκτικού- χαρακτήρα πόρισμά της η αρμόδια για την υποβολή προτάσεων 17μελής επιτροπή, με την υπόθεση της αναμόρφωσης του υφιστάμενου καθεστώτος να αποδεικνύεται ότι είναι ακόμη στη... μέση της διαδρομής, παρότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν.
Με το αμιγώς τεχνοκρατικό κείμενο (βρίσκεται στην κατοχή της «Εφ.Συν.») προτείνεται ένα «μοντέλο» συσχέτισης βλαπτικών παραγόντων που συνδέονται με την επικινδυνότητα (ή νοσηρότητα) της εργασιακής δραστηριότητας, αλλά απουσιάζει -προς το παρόν- οποιοσδήποτε προσδιορισμός για το ποιοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα είναι δικαιούχοι και τι αντίτιμο θα λαμβάνουν.

Η προθεσμία

Αυτό αναμένεται να γίνει σε νέο κείμενο, με τη μορφή τελικής γνωμοδότησης και προθεσμία μέχρι τη 17η Ιανουαρίου 2019.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (συγκεκριμένα με τον «πολυνόμο» των προαπαιτουμένων: ν.4512/2018, άρ. 396), από 1ης Μαρτίου 2019 καταργούνται όλες οι διατάξεις που διέπουν το υφιστάμενο καθεστώς.
Η απαίτηση για αναμόρφωση του σημερινού πλαισίου προέκυψε από τις πρώτες μνημονιακές δεσμεύσεις, στην κατεύθυνση της «ευθυγράμμισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, αλλά ειδικό μισθολογικό καθεστώς, σε πολύ λιγότερες ειδικότητες. Και αυτό, με την έννοια ότι έχουν διασφαλιστεί καλύτερες συνθήκες εργασίας που απαλύνουν τις επιπτώσεις των ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Από πλευράς των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργάνων έχουν προ πολλού εκφραστεί φόβοι για περικοπές, είτε ως προς το ύψος των επιδομάτων είτε ως προς τον αριθμό των δικαιούχων.
Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ και 13 ομοσπονδίες του Δημοσίου διεκδικούν την επέκταση του επιδόματος σε επιπλέον κατηγορίες εργαζομένων.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η όποια αναμόρφωση θα είναι «δημοσιονομικά ουδέτερη». Σήμερα η συνολική ετήσια δαπάνη για τη χορήγηση του επιδόματος ανέρχεται στα 160 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα που περιγράφουμε πρόκειται να παρουσιαστεί στη συνάντηση που θα έχει εντός της εβδομάδας ο υπουργός Ευκλ. Τσακαλώτος με την ΑΔΕΔΥ.
Η προτεινόμενη λίστα των βλαπτικών παραγόντων στους οποίους αναφέρονται τα επτά κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας είναι:
α) Φυσικοί παράγοντες: 
αα. έκθεση σε θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, laser, υπερήχους,
αβ. εργασία σε ακραίες υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας.
β) Χημικοί παράγοντες: 
έκθεση σε ερεθιστικούς, οξικούς, καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους, διαβρωτικούς και εκρηκτικούς παράγοντες.
γ) Βιολογικοί παράγοντες: 
π.χ. μικροοργανισμοί, μικρόβια (προβλέψεις Π.Δ. 186/1995).
δ) Εργονομικοί παράγοντες: 
δα. χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων σε συνεχή και εντατική βάση,
δβ. εργασία πάνω από το ύψος των ώμων,
δγ. βαριά σωματική εργασία.
ε) Μηχανολογικοί/ηλεκτρολογικοί παράγοντες: 
εα. εργασία σε περιβάλλον με μηχανήματα με κινητά μέρη,
εβ. εργασία σε περιβάλλον επηρεαζόμενο από ύπαρξη ρεύματος υψηλής τάσης,
εγ. εργασία σε ύψος, σε βάθος, υποθαλάσσια εργασία, εργασία σε περιορισμένο χώρο,
εδ. εργασία εκτός στεγασμένου χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου.
στ) Οργανωτικοί παράγοντες: 
εργασία σε 24ωρες βάρδιες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το Δημόσιο (με νυχτερινό ωράριο τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα με συμπερίληψη παροχής εργασίας τουλάχιστον 5 ωρών μεταξύ 10 μ.μ. έως 6 π.μ.)
ζ) Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες: 
ζα. εργασιακό στρες που απορρέει από την εντατικοποίηση εργασίας,
ζβ. συνεχής και εντατική εργασία υπό ψυχοσωματική φόρτιση, οφειλόμενη στο είδος της εργασίας.
Οι παραπάνω επτά ομάδες βλαπτικών παραγόντων θεωρούνται «ισοβαρείς» και αποτελούν τον «βασικό πυλώνα» των αλλαγών, με τα μέλη της επιτροπής να προτείνουν και «λοιπούς παράγοντες» που θα «εδράζονται σε επικουρικά κριτήρια» για οποιαδήποτε από τις επτά κατηγορίες.
Θα μπορούσαν να τεκμηριωθούν -εξηγούν- με διεθνώς αποδεκτή επιστημονική βιβλιογραφία, επιδημιολογικά στοιχεία, στοιχεία εργατικών ατυχημάτων, κλαδικές μελέτες κ.λπ.
Είναι ακόμη άγνωστο το «τι μέλλει γενέσθαι» με το ύψος του επιδόματος και τους δικαιούχους, που σήμερα κατατάσσονται σε τέσσερα κατηγορίες:
◼ Α΄ (150 ευρώ/μήνα):  νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ και στη διαχείριση απορριμμάτων, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες στην ασφαλτόστρωση κ.λπ.
◼ Β΄ (70 ευρώ/μήνα):  μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, βαφείς, φανοποιοί κ.λπ.
◼ Γ΄ (35 ευρώ/μήνα):  εργάτες δημοτικών σφαγείων, προσωπικό σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.
◼ Δ΄ (105 ευρώ/μήνα):  δασικοί υπάλληλοι.
Εντυπωσιακό -αν μη τι άλλο- είναι ότι τα μέλη της επιτροπής παραθέτουν στους υπουργούς -αποδέκτες του πορίσματος- μια σειρά «σοβαρών περιορισμών» που αντιμετώπισαν στο έργο τους και ζητούν να ληφθούν υπόψη.
Περιγράφουν:
◼ εξαιρετικά σύντομα χρονοδιαγράμματα εντός των οποίων κλήθηκαν να επεξεργαστούν την πρότασή τους,
◼ σχεδόν παντελή έλλειψη στοιχείων, μετρήσεων και δεδομένων για την ανθυγιεινότητα και κλάδων του Δημοσίου,
◼ πολυάριθμες ειδικότητες που απασχολούνται στο Δημόσιο, ποικιλομορφία και ιδιαιτερότητα εργασιών.
Τονίζοντας ότι για την υλοποίηση ασκήσεων πάνω στο προτεινόμενο μοντέλο, η «ελάχιστη δεξαμενή» είναι «το σύνολο των κλάδων» των σημερινών δικαιούχων, τα μέλη της επιτροπής ζητούν περαιτέρω οδηγίες από τους συναρμόδιους υπουργούς και παράλληλα να τους διευκρινιστεί ο «δημοσιονομικός χώρος για τη χορήγηση του επιδόματος».
Εάν διαπιστώνεται τέτοια απουσία πληροφοριών, είναι ένα ερώτημα εάν έχει υπάρξει μέριμνα από πλευράς κυβέρνησης για την τήρηση των προθεσμιών, πριν καταργηθεί το ισχύον σήμερα πλαίσιο.

πηγή: efsyn.gr

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Τι προβλέπει το πόρισμα-«φάντασμα»-Κόντρα ΥΠΟΙΚ-ΥΠΕΣ για περικοπές

  • 10 Οκτωβρίου 2018 - 11:00
Σε διελκυστίνδα μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών (Τσακαλώτος, Χουλιαράκης) και Εσωτερικών (Χαρίτσης) εξελίσσεται η υπόθεση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Δημόσιο και ειδικότερα στους δήμους. Στο επίκεντρο η πρόβλεψη (και) του τελευταίου Μνημονίου ότι «θα ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία», γεγονός το οποίο σημαίνει, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, περικοπή τουλάχιστον 30%.
Σύμφωνα με τις ίδιες συνδικαλιστικές πηγές που μίλησαν στην aftodioikisi.gr υπολογίζεται ότι από τις περικοπές αυτές θα πληγούν περί τους 90.000 δημοσίους υπαλλήλους, εκ των οποίων περίπου οι μισοί στους δήμους. Μάλιστα, οι δημοτικοί υπάλληλοι (σ.σ. κυρίως στην καθαριότητα) αναμένεται να είναι οι μεγαλύτεροι χαμένοι καθώς το ύψος του Επιδόματος φτάνει τα 150 ευρώ, υπερδιπλάσιο έως και τετραπλάσιο από άλλες κατηγορίες συναδέλφων τους στο Δημόσιο. Υπενθυμίζεται ότι με βάση ΚΥΑ του 2012 στο Δημόσιο έχουν θεσπιστεί τρεις κατηγορίες για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:
α) Κατηγορία Α΄ που λαμβάνει 150 ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄: 70 ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ: 35 ευρώ.
Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία μεταξύ των δικαιούχων του Επιδόματος όχι μόνο δημοτικών αλλά και δημοσίων υπαλλήλων, με την ΑΔΕΔΥ να προχωράει πριν από μερικές ημέρες σε απεργιακή κινητοποίηση. Την ανησυχία εντείνει το γεγονός ότι το πόρισμα που, σύμφωνα με το πολυμονομοσχέδιο του περασμένου Ιανουαρίου, επρόκειτο να παραδώσει έως τα τέλη Μαΐου 2018 15μελής Επιτροπή παραμένει «φάντασμα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, της aftodioikisi.gr, στο κείμενο του πορίσματος επιβεβαιώνεται ότι οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι, γεγονός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το υπουργείο Εσωτερικών, που το μόνο το οποίο δεν θα ήθελε ενόψει μάλιστα και εκλογών, είναι να διαταραχθεί η εργασιακή ειρήνη στους δήμους.
Το τι μέλλει γενέσθαι κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Πάντως, στο πολυνομοσχέδιο του Ιανουαρίου προβλέπεται ότι η ΚΥΑ με την οποία θα προσδιοριστούν οι (νέοι) δικαιούχοι, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις  καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τον Φεβρουάριο του 2019. Παράλληλα, οι αλλαγές στο επίδομα επιβεβαιώνονται και από την Συμφωνία κυβέρνησης-θεσμών τον περασμένο Μάιο.

πηγή: aftodioikisi.gr

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

«Ανάσα» για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε 47 θέσεις από επιλαχόντες της προηγούμενης προκήρυξης«Ανάσα» για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς το ΑΣΕΠ ενέκρινε 47 θέσεις από επιλαχόντες της προηγούμενης προκήρυξης.
Μετά από αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2009, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 32 προσλήψεις και, έπειτα από σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ, θα ακολουθήσουν άλλες 47, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της προκήρυξης 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ.
Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί, ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (1Γ/2015), βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί, με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας (4/12/2015) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.
Μόλις ενταχθούν στην ΥΠΑ οι 47 νέοι ελεγκτές, θα εκπαιδευτούν και μετά θα απορροφηθούν στους πύργους ελέγχου.
Σημειώνεται ότι μετά την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και την ενίσχυση των μεγεθών του «Ελ. Βενιζέλος», ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός των εξυπηρετούμενων πτήσεων από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
Φώτης Φωτεινός  

πηγή:metaforespress.gr

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Καθορίστηκε η τιμή του τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης των αεροσκαφών

Στον καθορισμό τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης του έτους 2018 και στις ρυθμίσεις απαλλαγών προχώρησε το υπουργείο Μεταφορών.
Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, καθορίστηκε η τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών σε τριάντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 31,60) από 1-1-2018 έως 31-12-2018.
α) Η τιμή αυτή περιλαμβάνει:
– Την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης (National Unit Rate) η οποία ανέρχεται σε τριάντα ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (€ 31,47)
– Την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης EUROCONTROL η οποία ανέρχεται σε δεκατρία λεπτά του ευρώ (€ 0,13).
β) Τα τέλη διαδρομής επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που ίπταται εντός του ATHINAI FIR / UIR έναντι:
– των παρεχομένων από τη Χώρα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας καθώς και για τη χρήση ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων τηλεπικοινωνιακής και μετεωρολογικής κατά την πτήση εξυπηρέτησης και για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την εθνική μονάδα εξυπηρέτησης,
– των παρεχομένων από τον Οργανισμό EUROCONTROL υπηρεσιών για τη λειτουργία του συστήματος τελών διαδρομής, που καλύπτονται από την διοικητική μονάδα εξυπηρέτησης.
γ) Τα τέλη διαδρομής για συγκεκριμένη πτήση εντός της ζώνης χρέωσης τελών διαδρομής ισούνται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.
δ) Η μονάδα εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό συντελεστή απόστασης επί συντελεστή βάρους για κάθε αεροσκάφος
Επίσης, καθορίστηκε η τιμή μονάδος τερματικής εξυπηρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε εκατόν σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (€141,96) από 1-1-2018 έως 31-3-2018 και σε εκατόν δέκα έξι ευρώ (€116,00) από 1-4-2018 έως 31-12-2018.
α) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης επιβάλλονται σε κάθε αεροσκάφος που απογειώνεται από τη ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής έναντι παρεχομένων από τη Χώρα τερματικών αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.
β) Τα τέλη τερματικής εξυπηρέτησης για συγκεκριμένη πτήση εντός της συγκεκριμένης ζώνης χρέωσης ισούνται με το γινόμενο της τιμής μονάδος επί τις μονάδες τερματικής εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη πτήση.
γ) Η μονάδα τερματικής εξυπηρέτησης ισούται με τον συντελεστή βάρους κάθε αεροσκάφους.
Τέλος, καθορίστηκε από 1-1-2018 τόκος υπερημερίας, με τον οποίο επιβαρύνονται οι καθυστερημένα εξοφλούμενες οφειλές τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής, ετήσιου επιτοκίου 9,74%, όπως προβλέπεται στην υπ’αριθμ. 149 Απόφαση της Διευρυμένης Μόνιμης Επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του EUROCONTROL (στοιχείο 9 του σκεπτικού).
πηγή:metaforespress.gr